Pravila o povratu i vraćanju

Odgovornost za materijalne pogreške / prigovore

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke predmeta koje prodaje na svojim web stranicama u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebno Zakonom o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da se uobičajenim manipulacijama u prijevozu / isporuci ne oštete.U slučaju pošiljaka oštećenih u prijevozu, takva oštećenja su vidljiva prilikom preuzimanja pošiljke, a u ovom slučaju predlažemo da pošiljku kupac ne preuzme. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bi što prije provjerili status pošiljke i poslali novu.Nakon primitka robe potvrda narudžbe ovisi o kupcu, a kupac je dužan usporediti primljene stvari s računom, ukoliko mu nedostaje, dužan je odmah podnijeti pismeni prigovor / prigovor jer će naknadne reklamacije ne biti prihvaćen.

U slučaju nedostatka robe prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan preuzeti proizvod, može odbiti primitak i neće snositi troškove isporuke. Smatra se da proizvodi koje je Kupac uredno zaprimio nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo prigovoriti na materijalne nedostatke u rokovima i iz razloga predviđenih odredbama Zakona o obveznim odnosima. Kupac može pismenu žalbu ili prigovor poslati na e-mail info@kronos.hr ili pismeno na adresu: Kronos d.o.o., Planina 8, 31307 Zmajevac, uz napomenu Žalbe.

Za brže utvrđivanje određenog naloga na koji Kupac ima prigovor, podnositelj žalbe se poziva da navede broj narudžbe, broj računa ili korisničko ime.

Kupac ima pravo na opravdanu žalbu i na vraćanje robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • istekla je isporuka robe
  • isporuka robe koja ima kvar ili štetu koja se nije dogodila u prijevozu
  • Ako proizvod ima skriveni nedostatak (nedostatak koji nije mogao otkriti redovitim pregledom prilikom preuzimanja predmeta) koji Kupac utvrdi otvaranjem proizvoda - Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda , uklanjanje ili smanjenje cijene.

Prodavatelj će u protivnom smatrati da je zahtjev valjan ako pregledom proizvoda utvrdi da ispunjava uvjete reklamacije u skladu sa Zakonom o obveznim obvezama i Zakonom o zaštiti potrošača. U tom slučaju će se u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije proizvod zamijeniti ili će se cijeli plaćeni iznos vratiti do kraja ugovora. Ako, međutim, utvrdi da zahtjev nije valjan, tj. Ako je zahtjev odbijen, obavijestit će Kupca u roku od 15 dana od primitka žalbe.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, nepropisno ili pogrešno usmjerene robe ako se utvrdi da je prigovor opravdan i da Kupac nije utjecao na ispravnost, štetu ili bilo koji nedostatak robe.

U slučaju opravdane žalbe, troškove zamjene s novim proizvodom u potpunosti snosi Prodavatelj.


Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - Internetsko rješavanje sporova

U slučaju neriješenih prigovora potrošači mogu rješavati potrošački spor putem tijela za ARPS sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) . Trgovac Kronos d.o.o. će u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje sudjelovati u postupku pred ARPS tijelom: Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 52/I, 1000 Zagreb, Hrvatska.

Službenik za zaštitu osobnih podataka tvrtke Kronos d.o.o.
Adresa i mjesto rada: Trg Slobode 8/1, 31000 Osijek, Hrvatska
Tel: +385 31 214 511
Fax: +385 31 214 512
Službeni e-pretinac: info@kronos.hr